...

حال جسمیم خوب نیس.

دیروزم رفتم برا بازتوانی تو تست اولیه دو دقیقه رکاب زدم ریتم رفت رو ۱۳۰. گفت بیا پایین... :|

کلا تو این زندگی ول معطلم...

/ 0 نظر / 85 بازدید